Wet Privacy

 

In het kader van de nieuwe wetgevingsregels over privacy ben ik als therapeut verplicht te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo wordt gewaarborgd dat uw gegevens niet op straat belanden of in verkeerde handen terecht komen. 

 

 

Bij een intake zal ik u vragen om uw toestemming om een aantal van uw gegevens te noteren. Deze zijn nodig om voor u een factuur te maken die u desgewenst zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Dat zijn gegevens als naam, adres, postcode en woonplaats, en een mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. 

Naast deze gegevens noteer ik in uw persoonlijke dossier wat ik per behandeling heb gedaan: pols- en tongdiagnostiek en de behandelpunten met de datum van de behandeling. Zo kan ik volgen wat de behandeling die ik heb ingezet voor resultaat heeft, en desgewenst ook bijsturen.

 

De bovenstaande gegevens bewaar ik volgens de protocollen zoals deze zijn aangegeven in de wet. Dat geldt zowel voor de papieren gegevens, als voor digitale gegevens in mijn computer.

 

In verband met de bewijsvoering bij controle zal ik u vragen bij uw komst een document te ondertekenen waarin u mij toestemming geeft uw gegevens te bewaren volgens de geldende regelgeving.